خدمات پوشش و مهندسی سطح

پوشش های تفلون :

پوشش های تفلون جهت بالا بردن مقاومت سطحی در مقابل خوردگی، پایین آوردن ضریب اصطکاک سطحی و پایین آوردن ضریب چسبندگی بر روی قطعات صنعتی کاربرد دارد .

 بمنظور جلوگیری از خوردگی و کم کردن ضریب اصطحکاک بین پره های توربین  از پوشش تفلونی P.T.F.E استفاده می گردد .

همچنین جهت کاهش ضریب چسبندگی و اصطحکاک بر روی غلتک ها از پوشش های صنعتی P.T.F.E  با گریدهای مختلف استفاده می گردد .

پوشش تفلونی صنایع غذایی بر روی قالب های کیک پزی و ظروف پخت و پز :

تفلون های صنایع غذایی به دلیل خاصیت Non Stick بودن آنها بر روی قالب های کیک پزی و ظروف پخت و پز آشپزخانه استفاده های فراوانی دارند  .

پوشش تفلونی بر روی بولت و استات ها :

بمنظور بالا بردن مقاومت به خوردگی ، سطح جانبی بولت ها و استات هایی که در صنایع دریایی و یا صنایع نفت و گاز و محیطهای گرم و خورنده کاربرد دارند را با پوشش P.T.F.F محافظت می نمایند .